A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Woźnikach - BIP
Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Woźnikach - BIP
BIP.gov.pl

  Poradnie

  GABINETY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOŹNIKACH

   

  Lek med. rodzinnej Michał Sowiński

   

  przyjęcia

  Poniedziałek  

  8:00-12:30    

  Wtorek           

  13:00-17:30                                         

  Środa 

  8:00-12:30                                          

  Czwartek

  8:00-12:30                                          

  Piątek     

  8:00-12:30                                          

   

  Lek pediatra Dorota Hajto-Mazur

   

  przyjęcia

  Poniedziałek  

  15:00-18:00    

  Środa

  8:00-11:00

                         

  Lek pediatra Adamczyk-Dusiel Teresa    

   

  przyjęcia

  Poniedziałek  

   8:00-12:45  

  Wtorek           

  13:00-17:45                               

  Środa 

  13:00-17:45    

  Czwartek

  13:00-17:45    

  Piątek     

  13:00-17:45    

   

                         

   

  Lek rezydent Agnieszka Bogacz-Piaseczyńska

  przyjęcia

  Poniedziałek  

  8:00-18:00    

  Wtorek           

  8:00-18:00                                         

  Środa 

  8:00-13:00                                      

  Czwartek

  8:00-15:35                                          

  Piątek     

  8:00-13:00                                         

   

  Lek rezydent Maciej Materka

   

  przyjęcia

  Poniedziałek  

  13:00-18:00    

  Wtorek           

  9:00-14:00                                         

  Środa 

  9:00-14:00                                        

  Czwartek

  8:00-13:00                                          

  Piątek     

  8:00-13:00        

   

  Lek rezydent Aleksandra Pawlak

   

  przyjęcia

  Poniedziałek  

  08:00-14:00    

  Wtorek           

  12:00-18:00                                         

  Środa 

  12:00-18:00                                        

  Czwartek

  08:00-14:00                                          

  Piątek     

  08:00-14:00        

   

  Lek. Kamila Rozpondek

   

  przyjęcia

  Piątek     

  15:00-18:00        

   

   

  lek. Radosław Bańka

   

  przyjęcia

  Poniedziałek 

  13:00-18:00       

  Wtorek

  08:00-13:00

  Środa 

  13:00-18:00                                        

  Czwartek

  13:00-18:00                                            

  Piątek     

  13:00-18:00             

   

   

  WIZYTY DOMOWE PRZED I PO PRZYJĘCIACH W PORADNI

   

  Koordynator medyczny tel.: 605 149 369

  Lekarze konsultacje:

  -diabetologiczna - lek. Marta Stachowska, lek. Gabriela Watemborska-Matuszyk

  -kardiologiczna - lek. Gorol Jarosław

  -endokrynologiczne - lek. Ilona Brodzik-Mirocha

  -dietetyczna -  Natalia Bęczkowska

  -badania Doppler - lek. Szlachta Klaudyna 

  -pulmonologiczne - lek. Leszek Konofalski 

  -biopsje - Maciej Środa

   

  PORADNIE SPECJALISTYCZNE w WOŹNIKACH

   

  PORADNIA STOMATOLOGICZNA w Woźnikach

  Lek. stomatolog Aleksandra Kardynał-Kowalczyk

   

  przyjęcia

  Poniedziałek  

  12:00-18:00    

  Wtorek           

  8:00-14:00    

  Środa 

  12:00-18:00                                          

  Czwartek

  8:00-14:00    

  Piątek     

  8:00-14:00                                          

   


  PORADNIA GINEKOLOGICZNA w Woźnikach

  lek ginekolog Andrzej Kubat 

   

  przyjęcia

  Wtorek           

  7:00-11:00    

  Czwartek

  15:30-20:00    

   

   

  specjalista Alicja Nowakowska

  przyjęcia

  Piątek

  8:00-13:00    

                         

  PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ  w Woźnikach

  Specjalista chirurgii ogólnej Sławomir Karoń

   

  przyjęcia

  Poniedziałek

  15:30-19:30    

  Środa

  15:30-19:30    

   

  specjalista chirurgii ogólnej Bartosz Całusiński

   

  przyjęcia

  Czwartek

  16:00-19:00    

   

  USTALANIE TERMINU W REJESTRACJI LUB TEL. 34 3573-011

   

  LABORATORIUM

  Pobieranie materiałów do badań

       

   

  Od poniedziałku do piątku

  7:00-9:00    

   

   

  GABINET ZABIEGOWY

  Poradni ogólnej i dziecięcej

   

   

  Od poniedziałku do piątku

  8:00-18:00

   

   

  PORADNIA DLA DZIECI ZDROWYCH

  Poradnia dla dzieci zdrowych

   

  przyjęcia

  Wtorek

  13:00-15:00                                         

  Środa

  8:00-9:00                                         

   

   

  GABINET POŁOŻNEJ POZ DOSTĘPNOŚĆ Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00

   

   

   

  Położna środowiskowo-rodzinna – w przychodni

  Danuta Wachowska

   

  Poniedziałek

  8:00-10:30

  Wtorek

  11:00-13:30

  Środa

  8:00-10:30

  Czwartek

  8:00-10:30

  Piątek

  13:00-14:00

   

   

  GABINET PIELĘGNIARKI POZ DOSTĘPNOŚĆ Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00

   

   

  PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWO-RODZINNE – W PRZYCHODNI

   

  mgr Klyta Sylwia

   

   

   

   

  Wtorek

  12:00-14:00

  Środa

  12:00-18:00

  Czwartek

  8:00-14:00

  Piątek

  12:00-18:00

   

   

  Foks Zyta

   

   

  Poniedziałek

  12:00-18:00

  Wtorek

  12:00-18:00

  Środa

  8:00-14:00

  Czwartek

  12:00-18:00

  Piątek

  8:00-14:00

                         

   

  mgr Lech Danuta

   

   

  Poniedziałek

  8:00-14:00

  Wtorek

  8:00-14:00

  Środa

  12:00-14:00

  Czwartek

  8:00-14:00

  Piątek

  8:00-14:00

  GABINET PRIFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

  mgr Klyta Sylwia

   

  przyjęcia

  Poniedziałek

  8:00-15:30                                          

  Wtorek

  8:00-12:00                                         

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  GABINETY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KAMIENICY

   

  Lek med rodzinnej  Jolanta Kacorzyk

   

  przyjęcia

  Poniedziałek  

  12:00-18:00    

  Wtorek           

  8:00-14:00                                         

  Środa 

  12:00-18:00                                          

  Czwartek

  8:00-14:00                                          

  Piątek     

  8:00-14:00                                          

   

   


   

  Lek chorób wew. Katarzyna Daniel

   

  przyjęcia

  Poniedziałek  

  8:00-15:00    

  Wtorek           

  11:00-18:00                                         

  Środa 

  8:00-15:00                                          

  Czwartek

  11:00-18:00                                          

  Piątek     

  8:00-15:00                                          

   

  Lek rezydent Jakub Kulka

   

  przyjęcia

  Poniedziałek  

  12:00-18:00    

  Wtorek           

  8:00-14:00                                         

  Środa 

  12:00-18:00                                        

  Czwartek

  8:00-14:00                                          

  Piątek     

  8:00-14:00        

   

  Lek rezydent Aleksandra Wolny-Kwiatkowska

   

  przyjęcia

  Poniedziałek  

  12:00-17:00    

  Wtorek           

  8:00-11:00                                         

  Środa 

  8:00-14:00                                        

  Czwartek

  8:00-14:00                                          

  Piątek     

  12:00-17:00        

   

  WIZYTY DOMOWE PRZED I PO PRZYJĘCIACH W PORADNI

   

   

  LABORATORIUM

  Pobieranie materiałów do badań

       

   

  Od poniedziałku do piątku

  7:00-9:00    

   

   

  GABINET ZABIEGOWY

  Poradni ogólnej i dziecięcej

   

   

  Od poniedziałku do piątku

  8:00-18:00

   

   

  PORADNIA DLA DZIECI ZDROWYCH

  Poradnia dla dzieci zdrowych

   

  przyjęcia

  Środa

  9:00-10:00                                         

  Piatek

  9:00-10:00                                         

   

   

  GABINET POŁOŻNEJ POZ w WOŹNIKACH

  DOSTĘPNOŚĆ Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00

   

  Położna środowiskowo-rodzinna – w przychodni w Woźnikach

  Danuta Wachowska

   

  Poniedziałek

  8:00-10:30

  Wtorek

  11:00-13:30

  Środa

  8:00-10:30

  Czwartek

  8:00-10:30

  Piątek

  8:00-10:30

   

   

  GABINET PIELĘGNIARKI POZ DOSTĘPNOŚĆ Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00

   

   

  PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWO-RODZINNE – W PRZYCHODNI

  Barwinek Elżbieta

   

   

  Poniedziałek

  8:00-14:00

  Wtorek

  8:00-14:00

  Środa

  12:00-18:00

  Czwartek

  12:00-18:00

  Piątek

  8:00-14:00

                                     

   

  Klabis Łucja

   

   

  Poniedziałek

  12:00-18:00

  Wtorek

  12:00-18:00

  Środa

  8:00-14:00

  Czwartek

  8:00-14:00

  Piątek

  12:00-18:00

   

  Agnieszka Kuwak

   

   

  Poniedziałek

  12:00-18:00

  Wtorek

  12:00-18:00

  Środa

  8:00-14:00

  Czwartek

  8:00-14:00

  Piątek

  12:00-18:00

   

   

   

   

  GABINET PRIFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

  mgr. Małgorzata Musik

   

  przyjęcia

  Poniedziałek

  8:00-15:30                                          

  Wtorek

  8:00-15:30                                         

  Środa

                                  

  Czwartek

  8:00-10:00                                         

  Piątek

  8:00-15:30                                         

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  GABINETY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WŁASNEJ

   

   

   

  Lek med. Kubat Andrzej   

   

  przyjęcia

  Poniedziałek  

  11:00-17:00    

  Wtorek           

  11:00-17:00    

  Środa 

  11:00-17:00    

  Czwartek

  8:00-12:00                                          

  Piątek     

  11:00-17:00    

                         

   

  Lek med. Beata Żywiołek   

   

  przyjęcia

  Poniedziałek  

  8:00-12:00    

  Wtorek           

  8:00-12:00    

  Środa 

  8:00-12:00    

  Czwartek

  15:00-18:00                                          

  Piątek     

  8:00-12:00    

                         

             

   

   

  WIZYTY DOMOWE PRZED I PO PRZYJĘCIACH W PORADNI

   

   

  GABINET ZABIEGOWY

  Poradni ogólnej i dziecięcej

   

   

  Od poniedziałku do piątku

  8:00-18:00

   

   

  LABORATORIUM

  Pobieranie materiałów do badań

       

   

  Poniedziałek

  7:00-9:00    

  Piątek

  7:00-9:00    

   

   

  PORADNIA DLA DZIECI ZDROWYCH

  Poradnia dla dzieci zdrowych

   

  przyjęcia

  Czwartek

  15:00-16:00                                         

   

                                            

  GABINET FIZYKOTERAPII

   

   

  Mgr Rosłoń Magdalena

   

  Mgr Agnieszka Długaj-Czornik

  Poniedziałek

   8:00-18:00                                          

  Wtorek

   8:00-18:00                                        

  Środa

   8:00-21:00                               

  Czwartek

   8:00-21:00                                     

  Piątek

   8:00-18:00                                  

   

   

  GABINET POŁOŻNEJ POZ DOSTĘPNOŚĆ Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00

   

  Położna środowiskowo-rodzinna – w przychodni

   

   

   

   

  GABINET PIELĘGNIARKI POZ DOSTĘPNOŚĆ Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00

   

   

  PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWO-RODZINNE – W PRZYCHODNI

  Dukat Małgorzata

   

   

  Poniedziałek

  8:00-14:00

  Wtorek

  8:00-14:00

  Środa

  13:00-14:00

  Czwartek

  12:00-14:00

  Piątek

  12:00-18:00

   

   

  Ducka Zofia

   

   

  Poniedziałek

  12:00-18:00

  Wtorek

  12:00-18:00

  Środa

  12:00-18:00

  Czwartek

  8:00-14:00

  Piątek

  8:00-14:00

                                     

   

   

  Musik Małgorzata

   

   

  Środa

  8:00-14:00

  Czwartek

  14:00-18:00

             

   

  GABINET PRIFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

  Dukat Małgorzata

   

  przyjęcia

  Środa

  8:00-13:00                                          

  Czwartek

  8:00-12:00                                         

   

   

   

   

   

   

   

  Wykaz podwykonawców z którymi  nasz Zakład zawarł umowy na wykonywanie świadczeń:

   

  SP ZOZ w Lublińcu ul. Sobieskiego 9

  badania RTG płuc, kości stawów, USG  tel. 34 35 14 918

  mammografia tel 34 35 14 919

  spirometria

   

  NZOZ Zakład Pulmonoligi Tarnowskie-Góry ul. Lipowa 3 tel 32 285 60 06

  zdjęcie RTG ( płuc, kości stawów, zatok, czaszki, kręgosłupa, miednicy,  oraz zębów )

  testy alergologiczne

  USG jamy brzusznej, tarczycy, przytarczyc, szyi i ślinianek, klatki piersiowej, płuc, śródpiersia, jamy opłucnej, przewodu pokarmowego, układu moczowego, obwodowych węzłów chłonnych

  spirometria

   

  NZOZ Zakład Diagnostyki Patologii Sp. zo.o. Kielce ul. Jagiellońska 70

  badania cytologiczne, histopatologiczne immunopatologiczne i BSC

   

  NZOZ  Przychodnia lekarska KSIĘZYCOWA

  Częstochowa ul. Księżycowa 5 tel. 34/370-46-64

  krioterapii narządu rodnego

  elektrokoagulacja

   

  Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Zawiercie ul. Piłsudskiego 80 tel 32/67 10 612

  kolposkopia

   

  NZOZ G-MED. Myszków ul. Sikorskiego 71 tel. 34/313 10 01

  mammografia

   

  Prywatne Centrum Usług Medycznych AKO-MED.

   Lubliniec Ul. Mickiewicza 14 tel. 34/3531827

  zdjęcie stomatologiczne

   

  NZOZ PRIMUS Brudzowice ul. Szkolna 12 tel. 32/67 42 912

  pracownia endoskopii – gastroskopia, kolonoskopia

   

  NZOZ Zakład Diagnostyki Obrazowej RAD – MED.

  Częstochowa ul. Kopernika 38 tel. 34/344 85 49  czynne 9:00-17:00

  Rtg

   

  Nasza Przychodnia Sp. z o.o. Częstochowa, Aleja Wolności 46

  USG

   

  TOMMA Szpital w Blachowni ul. Sosnowa 16 42-290 Blachownia tel +48 606 196 334

  Rtg

  USG dla dorosłych i dzieci

   

  Chorzowski Centrum Pediatrii i Onkologii ul. Truchana 7 tel. 697 708 529

  pakiet onkologiczny ( TK, MR, SPECT, PET)

   

  Centrum Medyczne „Eko-Prof.-Med.” ul. Cynkowa 6, Miasteczko Śl. tel 32 288 88 82

  Rtg

   

  Centrum Cytologii i Patomorfologii ul. Swobodna 8, Sosnowiec tel 602 232 466

  biopsja cienkoigłowa

   

   

  Lek medycyny Jakub Kulka

   

  przyjęcia

  Poniedziałek  

  13:00-18:00    

  Wtorek           

  8:00-13:00                                         

  Środa 

  13:00-18:00                                        

  Czwartek

  13:00-18:00                                          

  Piątek     

  8:00-13:00        

  Lek medycyny Jakub Kulka

   

  przyjęcia

  Poniedziałek  

  13:00-18:00    

  Wtorek           

  8:00-13:00                                         

  Środa 

  13:00-18:00                                        

  Czwartek

  13:00-18:00                                          

  Piątek     

  8:00-13:00        

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Radosław Koczara
  Publikacja dnia: 09.02.2024
  Podpisał: Michał Sowiński
  Dokument z dnia: 09.02.2024
  Dokument oglądany razy: 5065
MegaBIP free (2.09)